Onacceptabel

Onacceptabel is het, hoorde ik vandaag van de NOS, dat mensen met kanker worden doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. In verband met het kostenplaatje. Of domweg hun, inderdaad dure, behandeling mislopen. Misschien moet er wel ‘scherper gekozen’ worden, zo wordt gedacht en moet er meer gekeken worden naar leeftijd, leefwijze en ja dan toch ook: naar de verzekering. Een mevrouw die hierover wordt geïnterviewd, vanuit Washington, heeft wel een idee over het ‘scherper kiezen’. Ik hoop maar niet dat ik … Lees meer …